بایگانی

مهریه در چه صورتی به زن تعلق نمی‌گیرد

در عالم حقوق برای پایان دادن به زندگی مشترک مسیری به جز طلاق پیش بینی شده است. برای رهایی از ازدواج نامطلوب اولین راهی که به ذهن افراد می رسد طلاق است اما طبق قوانین ما، راه دیگری برای پایان دادن به زندگی مشترک پیش بینی شده است که آثار حقوقی خاص خود را دارد. این روش فسخ نکاح نام دارد، در عالم حقوق به اختیار برهم زدن عقود و قرارداد ها فسخ گفته...